Neem contact op

Paulien haptotherapie Leerdam

Mijn naam is Paulien van Dijk-Harms. Ik werk als haptotherapeut in Leerdam en omgeving. Na mijn Pabo-studie aan de Marnix Academie in Utrecht werkte ik 18 jaar met veel plezier in het onderwijs. Om mij te specialiseren heb ik de RT/IB opleiding gevolgd. In het onderwijs voelde ik mij bijzonder aangetrokken door kinderen met een specifieke behoefte. Doordat ik de ruimte voor de verdieping van het contact met kinderen en mensen miste, besloot mij meer in haptonomie te verdiepen. In 2006 heb ik de basisopleiding Haptonomie in Doorn afgerond. Ik ben gaan werken als leerkracht op haptonomische basis en begeleider in opvoedingssituaties. Vanuit het werken met kinderen ontstond de behoefte me ook meer te bekwamen in het werken met volwassenen. In 2010 ben ik gestart met de opleiding Haptotherapie in Doorn. Die opleiding rondde ik in 2014 af. In 2016 heb ik ook de nascholing “Ouder en kind” afgerond. Ik werk met veel plezier met kinderen, volwassenen, pubers en groepen. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon.

Uw privacy

Als behandelaar van de praktijk ‘Haptotherapie Leerdam’ hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. U hebt het recht uw dossier in te zien. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • In geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid of ziekte, alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie of deskundigheidsbevordering.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

 • NAW-gegevens en geboortedatum van de verzekerde
 • Datum behandeling (bij periodieke factuur, de datum van elke behandeling)
 • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
 • Kosten van de behandeling

Tarieven

Een sessie haptotherapie bedraagt (per 1-11-2022) 90 euro, dit geldt ook voor een kennismakingsgesprek. Haptotherapie wordt bij aanvullende verzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar of kijk hier voor meer informatie. Ik ben geregistreerd als Haptotherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (registratienummer 8529). Ook ben ik ingeschreven in het AGB register (90103116 en AGB praktijkcode 90062513).

Als NFG therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving WKKGGZ, die vanaf januari 2017 van kracht is. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Afzeggen

Kosteloos afzeggen of verplaatsen van je afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Als je de behandeling binnen 24 uur vóór je afspraak afzegt, dan wordt deze in principe in rekening gebracht.
t

Is haptotherapie iets voor jou?

Tijdens een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of ik je kan helpen en of mijn werkwijze bij jou past. Als dit het geval is, maken we een vervolgafspraak.

Stuur me een bericht

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  06 4624 5890

  Meent 2a
  4141AC Leerdam

  Bastionstraat 21
  4125 TV Hoef en Haag
  (Gezondheidscentrum)